Jednou z variant prodeje dopravního prostředku je jeho přepsání na nového majitele. Model, který ve své podstatě odpovídá nákupu a prodeji ojetého automobilu, a to jak od společnosti, tak fyzické osoby.

Přepis vozu na jiného vlastníka je z pohledu administrace a příslušných úkonů o něco náročnější, nežli registrace zcela nového automobilu. Plánujete-li nákup tímto způsobem, seznámíme vás s doklady, jež si musíte připravit pro úspěšné dokončení.

Přepis vozidla v místě prodávajícího

Celý proces papírování započíná na straně toho, kdo vůz prodává. Důležité je vyřídit všechny náležitosti na příslušném úřadě v místě pobytu prodejce, kde je vše zaneseno do Centrálního registru vozidel. Připravit si musíte několik dokladů, s nimiž docílíte úspěšného přepsání vozu.

• Doklad totožnosti – Občanský průkaz
• Velký technický průkaz
• Malý technický průkaz
• Zelenou kartu
• Evidenční kontrola na nového vlastníka stará 14 dní

Chcete-li se oprostit od uvedeného vyřizování svépomocí, zajistěte si notářsky ověřenou plnou moc ve prospěch společnosti CARent, a.s., která vše zařídí za vás. Navíc bez přítomnosti prodávajícího a kupujícího. Kompletní přepsání na nového vlastníka, včetně evidenční kontroly stojí 2 200 Kč s DPH.

Přepsání vozidla na firmu nebo OSVČ

Registrace vozidla touto formou může být pod hlavičkou CARent.cz realizována i pro podnikající subjekty. Cena za tuto službu je stejná, jako pro fyzické osoby, tedy 2 200 Kč s DPH.
Počítat však musíte s jedním zásadním dokladem navíc, jímž je výpis z Obchodního rejstříku. Místo něj je možné doložit také Živnostenský list.


Jak přepsat auto snadno a rychle?

Šetřete drahocenný čas a využijte komplexních služeb CARent, a.s. Nejste-li zběhlí v problematice registrace motorového vozidla a netoužíte-li po náročné administraci na úřadech, je tento model přepisu vlastníka vozu tím nejlepším řešením.

akt.: 17.7.2015