Odhlášení vozidla je pojmem, který ztratil od ledna 2015 svůj význam. Může za to především novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, jež praví, že dopravní prostředek aktuálně není možné odhlásit na nového majitele a nechat ho v polopřevodu. Nyní je třeba celý proces přepsání dotáhnout do konce s tím, že bude provedena odhláška a zároveň nová registrace. 

S výrazem odhlášení auta se pojí dvě možné situace. 

• Přepis na nového majitele 
• Odhlášení v podobě ekologické likvidace automobilu

Přepis vozidla

Rozhodnete-li se pro odhlášení auta a jeho novou registraci svépomocí, musíte si připravit několik nepostradatelných dokladů. 

• Doklad totožnosti – Občanský průkaz 
• Velký technický průkaz 
• Malý technický průkaz 
• Zelenou kartu 
• Evidenční kontrola na nového vlastníka stará 14 dní 

Nechcete-li se však tímto procesem jakkoliv zdržovat, svěřte vyřízení společnosti CARent, a.s., která na základě plné moci zajistí přepis vozu včetně evidenční kontroly. To vše za 2 200 Kč s DPH, v krátkém časovém úseku, bez starostí a náročné úřední byrokracie. Navíc bez přítomnosti obou stran, jak prodávajícího, tak kupujícího. Služba se týká fyzických osob i podnikajících subjektů. 

Odhlášení v podobě ekologické likvidace

Nastat může také další situace, jejímž výsledkem je trvalé odhlášení vozidla, jež je mnohdy označováno, jako zánik vozidla. Je to ekologická likvidace, na základě níž bude dopravní prostředek fyzicky zlikvidován a vy obdržíte protokol o provedení tohoto úkonu. S ním a několika ostatními dokumenty zrealizujete odhlášení automobilu na příslušeném úřadě. 

• Doklad totožnosti – občanský průkaz 
• Velký technický průkaz 
• Obě registrační značky 
• Protokol o likvidaci 

Ať už zvolíte odhlášení vozu jakýmkoliv z obou zmíněných způsobů a svépomocí, počítejte s osobní návštěvou příslušného úřadu a vyplněním odpovídajících žádostí.

Kontaktujte prodejce vozů CARent, Brno - Juliánov

akt.: 17.7.2015