Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Pojištění vozu – povinné ručení vs. havarijní pojištění


Pokud jste si právě pořídili nový vůz, jistě Vás budou zajímat možnosti pojištění Vašeho vozu. Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? To vysvětlíme a oba druhy pojištění stručně představíme v tomto článku.

Povinné ručení


Pro majitele vozidla je nejdůležitější mít uzavřené povinné ručení neboli „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“. Sjednání tohoto pojištění je pro každého majitele vozidla ze zákona povinné. Povinné ručení chrání majitele auta v případech, kdy někomu způsobí škodu na zdraví či vozidle – oprava poškozeného vozu bude hrazená z pojištění odpovědnosti viníka.

Po uzavření povinného ručení vydá pojišťovna majiteli auta tzv. zelenou kartu. Ta slouží jako doklad o tom, že máte povinné ručení sjednáno a zaplaceno. Zelenou kartu musí mít každý řidič při sobě, policie má právo si ji při silniční kontrole vyžádat. Pokud kartu nemáte, jedná se o přestupek a čeká Vás pokuta 1 500 až 3 000 Kč. Za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti pak můžete dostat pokutu až 40 000 Kč a navíc Vám hrozí i to, že když způsobíte nepojištěným vozidlem škodu, budete ji muset hradit ze svého.

Co přesně kryje povinné ručení?

 • škody na majetku a náklady na jejich odstranění
 • škody vzniklé na zdraví včetně nákladů na léčení
 • škody ve formě ušlého zisku
 • náklady na právní zastoupení poškozeného 

Co ovlivňuje cenu povinného ručení?

O výši sazby za povinné ručení rozhoduje celá řada kritérií. Navíc každá pojišťovna má při stanovování sazeb své vlastní postupy a zohledňuje různé faktory. Co vše se může do ceny povinného ručení promítnout:

 • druh vozidla – motocykl, osobní či nákladní automobil
 • objem válců – s rostoucím objemem roste cena
 • výkon motoru – s rostoucím výkonem roste cena
 • užití vozidla – pro soukromé účely je cena nižší, pro taxislužby či autoškoly vyšší
 • stáří vozidla – s novějším vozidlem roste cena
 • typ klienta – soukromá osoba, podnikatel či právnická osoba
 • věk – mladší klienti si většinou připlatí (lze však kvůli bonusům vůz napsat na starší osobu, např. na rodiče)
 • odpovědnostní limity – Vámi zvolená výše krytí škod 
 • PSČ – rizikovější místa (např. velká města) si připlatí
 • frekvence placení – při ročních úhradách může být nižší cena
 • počet měsíců bez nehody – od roku 2000 je každý rok bez nehody oceněn 5 % slevou, každá způsobená nehoda sazbu pojistného zase zvyšuje

Havarijní pojištění


Havarijní pojištění není povinné a je primárně určeno k uplatnění škod na vlastním vozidle. Navíc se na rozdíl od povinného ručení netýká pouze dopravních nehod. Plnění přitom není závislé na tom, zda pojištěný škodu zavinil, spoluzavinil nebo nezavinil vůbec. 

Co přesně kryje havarijní pojištění? Pojišťovny nabízejí různé kombinace rizik a Vy se můžete rozhodnout, na která se chcete pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat samostatně či zvolit kombinaci. Základní rizika jsou:

 • škody vzniklé havárií vozu
 • škody vzniklé krádeží vozu
 • škody vzniklé živelní událostí
 • škody vzniklé zásahem cizí osoby (typicky vandalismus)

Kromě základních rizik je možné se v rámci havarijního pojištění připojistit na další možná rizika. Jedná se např. o připojištění čelního skla či i ostatních skel vozidla, pojištění zavazadel, pojištění úrazu přepravovaných osob, pojištění mimořádné výbavy, pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla a další.

Z havarijního pojištění lze uplatnit i škody, které vám byly způsobeny jiným vozidlem, není ale možné uplatnit stejnou škodu jak z vlastního havarijního pojištění, tak i z povinného ručení vozidla viníka nehody.


Co ovlivňuje cenu havarijního pojištění?

I u havarijního pojištění rozhoduje o výši sazby řada kritérií a záleží vždy na konkrétní pojišťovně. Promítnout do ceny za havarijní pojištění se může:

 • typ a značka vozidla
 • původ vozidla (český či zahraniční)
 • pořizovací cena vozidla – s dražším vozidlem roste cena
 • stáří vozidla – s novějším vozidlem roste cena
 • zvolené riziko pojištění (či jejich kombinace)
 • zvolená spoluúčast – čím nižší spoluúčast, tím vyšší pojistné
 • rizikovost řidičů užívajících vozidlo 
 • způsob platby
Pokud si nejste jistí, co je u nehody nutné neprodleně zařídit, přečtěte si článek: Jak postupovat při nehodě.

V případě, že si škodu na vozidle způsobíte sami (například nárazem do nějaké překážky) a vozidlo nemáte havarijně pojištěné, nabízí CARent svým zákazníkům na základě vlastnictví zákaznické karty slevu 15 % na celkovou částku opravy.

Novinky