Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Euro VI

Emisní norma Euro omezuje množství oxidu uhelnatého, uhlovodíku, oxidu dusíku a množství pevných částic. Rozdíl norem Euro V a VI je v množství exhalovaného oxidu dusíku (NOx) u naftových motorů z 0,18 na 0,08 g/km a součtu uhlovodíků a NOx z 0,23 na 0,17 g/km. Povolené množství pevných částic a oxidu uhelnatého zůstává. Pro zajímavost, rozdíl v množství vypouštených sazí mezi Euro I (modelový rok 1993) a VI (2014) je neuvěřitelných 18 kg vs. 0,5 kg na každých 100 000 ujetých km. Více o problematice filtru pevných částic, jejich údržbě a vlivu sazí na lidské zdraví mužete číst v článku na našem webu.

Co je to AdBlue

AdBlue je 32,5% vodný roztok močoviny. Je netoxický a nehořlavý. Je speciálně vyvinutý pro naftové motory a pomáhá se snižováním obsahu oxidu dusíku ve výfukových plynech. Kapalina AdBlue je automaticky vstřikována do výfukového potrubí, v nemž způsobuje vznik selektivní katalytické redukce, která rozkládá oxidy dusíku na vodu a neškodný dusík. Při procesu selektivní katalytické redukce projdou výfukové plyny nejdříve filtrem pevných částic (DPF), který je očistí od sazí. Následně je do těchto horkých spalin vstřikována močovina. Za pomoci vody zde dojde nejprve k rozkladu na oxid uhličitý a amoniak. Ten dále reaguje s oxidy dusíku, které vznikají při spalování nafty. Výsledkem chemické reakce je neškodný dusík a vodní pára vycházející z výfuku. 

Ford Capri


Kam se doplňuje?  

AdBlue je nutné skladovat v těsně uzavřených originálních obalech nebo k tomu určených nádržích, jelikož se na vzduchu rozkládá a může výrazně zapáchat. Ve vozidle má proto tato látka vyhrazenou samostatnou nádrž. Nádrž v závislosti na její velikost vydrží na cca 15 – 20 tisíc kilometrů, takže ji značkové servisy často doplňují v rámci pravidelných servisních prohlídek a uživatel se tak o nic starat nemusí.

AdBlue v zimě… 

Kapalina AdBlue tuhne při teplotách pod -11 stupnu Celsia. Proto je potřeba v zimních měsících zabránit jejímu zamrznutí. Nádrž i vedení ve vozidle proto bývají vyhřívané, avšak to generuje takovou zátež alternátoru, že systém řízení spotřeby elektrické energie musí odpojit například vyhřívání zadního skla ci vytápění sedaček. Po rozmrznutí ji lze bez omezení dál používat. Jakost látky je dána normou ISO 22241-1. 

Kolik močoviny? 

Dávkování AdBlue je plně automatické, dle požadavku řídící jednotky na úroveň redukce oxidu dusíku. V případě, že se stane, že řidič setrvale ignoruje výzvy k dočerpání kapaliny AdBlue a ta mu dojde, motor při príštím startu naskočí, ale vůz se nerozjede. Po té je nutné navštívit servis a provést výmenu destilované vody za AdBlue a navíc smazat chybu z řídící jednotky. 

Životnost AdBlue 

Doba životnosti AdBlue je 36 měsíců od data výroby. Teplota skladování by měla být do 25 stupňů Celsia a kapalina by neměla být vystavena přímému slunečnímu světlu. Při stárnutí kapaliny AdBlue dochází ke snížení koncentrace močoviny. Nespotřebovaná kapalina by se měla odevzdávat ve sběrném dvoře, ale nejde o nebezpečnou látku pro životní prostředí.

Doplnění kapaliny AdBlue

Zákazníkum doporučujeme provést doplnění tekutiny AdBlue v autocentru CARent. Uživatel nemusí správně odhadnout množství potřebné k doplnění a hrozí potřísnění čpavou močovinou. Doplňujeme na počkání. Cena 30 Kč/l.

Nechte si zavolat nebo poslat emailZarezervujte si servisKontakty

Novinky